Sekretesspolicy – svensk bilaga

Denna policybilaga uppdaterades senast den 7 november 2019 och är version 2. Policyn är en bilaga till Minuts Privacy Policy (https://minut.com/privacy) och avser Minuts integration med Google Assistant.

Vilken information samlar Minut in?

Personlig data. Appen genererar ett slumpmässigt ID som används för att koppla ihop ditt Google konto med ditt Minut konto. Vid användande av tjänsten skapas loggar som kan kopplas till det ID som skapades när tjänsterna kopplades samman.

Hur används den insamlade datan?

Vi kan använda din personliga data i följande syften:

  • För att sammankoppla Minut tjänsten med Google Assistant
  • För att uppfylla vårt ansvar som relaterar till tjänsten
  • För att övervaka, analysera och förbättra tjänsten

Vilken information delas med tredje part?

Personlig data som samlas in i syftet att sammankoppla Minut med Google Assistant kan delas med tredje part i syfte att analysera och förbättra tjänsten.

Frågor?

Om du har frågor angående denna policy, skriv till privacy@minut.com eller Minut, Baltzarsgatan 23, 211 36 Malmö, Sweden.